Ποιοτική Μέτρηση CPR

Η Ποιοτική Μέτρηση CPR πραγματοποιείται στο Ιατρείο μας.

CRP ή C-Reactive Protein είναι μια πρωτεϊνη οξείας φάσης που παράγεται στο ήπαρ και απελευθερώνεται στο αίμα λίγη ώρα μετά την έναρξη της λοίμωξης.Φυσιολογικά η τιμή της CRP στο αίμα είναι χαμηλή και η άνοδος της τιμής σημαίνει την παρουσία λοίμωξης ή φλεγμονής.

Φυσιολογικές τιμές: < 10 mg/L
Ιογενής λοίμωξη: 10 – 40 mg/L
Οξεία μικροβιακή λοίμωξη: 10 – 200 mg/L

Έτσι, η εξέταση CRP αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο (ειδικά όταν γίνεται άμεσα στο ιατρείο) που σε συνάρτηση με τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης κατευθύνει στη σωστή διάγνωση.