Προγεννητική Παιδιατρική Συμβουλευτική Επίσκεψη

Η προγεννητική συμβουλευτική επίσκεψη στον/στην παιδίατρο πριν τον τοκετό προσφέρει στους μελλοντικούς γονείς την κατάλληλη ευκαιρία να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τον/την παιδίατρο σε συνθήκες ηρεμίας κι όχι χρονικής και ψυχολογικής πίεσης, όπου:

  • Ο/Η γιατρός ενημερώνεται για το ιστορικό των γονέων, καθώς και για την μέχρι τώρα πορεία της εγκυμοσύνης, όπως αυτή φαίνεται από τον προγεννητικό έλεγχο του εμβρύου, πληροφορίες που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τον προγραμματισμό του ελέγχου του νεογνού μετά τον τοκετό.

  • Η μητέρα λαμβάνει από τον/την παιδίατρο όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για τις πρώτες εβδομάδες ζωής του νεογέννητου (όπως την προσαρμογή του νεογνού, ίκτερος, νεογνική φροντίδα), καθώς και τον θηλασμό (πλεονεκτήματα μητρικού γάλακτος, διάρκεια και πορεία θηλασμού).

  • Οι γονείς θέτουν ερωτήσεις, εκφράζουν τυχόν απορίες και λαμβάνουν απαντήσεις και εξηγήσεις μέσα από την υπεύθυνη, λεπτομερή και επιστημονική πληροφόρηση που τους παρέχει ο/η γιατρός. Οι ανησυχίες αντιμετωπίζονται με κατανόηση και σεβασμό και οι μελλοντικοί γονείς ενημερώνονται για τις ορθές πρακτικές στην παροχή της περιγεννητικής φροντίδας, κι έτσι το άγχος και η ανησυχία που συνοδεύει αυτή την περίοδο ελαττώνεται.

  • Μέσα από αυτή τη διαδικασία αναπτύσσεται μια σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας ανάμεσα στους μελλοντικούς γονείς και τον/την παιδίατρο, η οποία θέτει τις βάσεις για την ομαλή συνεργασία και επικοινωνία ανάμεσά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης του παιδιού.