Συμβουλευτική Γονέων από τη Συνεργάτη του Παιδιατρικού Ιατρείου Τσαγκάρη Θάλεια, Παιδοψυχολόγο MSc

Οι γονείς έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με ένα σύνολο προκλήσεων που αφορούν στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους και την ευθύνη των αποφάσεων και των επιλογών που αφορούν σε αυτά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, συχνά, να κατακλύζονται από συναισθήματα άγχους, φόβου, αγωνίας, ανασφάλειας, κ.α.

Η Συμβουλευτική Γονέων απευθύνεται σε γονείς κάθε οικογενειακής κατάστασης και στοχεύει στην βελτίωση της επικοινωνίας ανάμεσα σε γονείς και παιδιά ή εφήβους, στη βελτίωση της συμπεριφοράς των μελών της οικογένειας μέσα σε αυτήν, στην εξομάλυνση των σχέσεων. Ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο των παιδιών τους, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν ελεύθερα τις ανησυχίες τους, να λάβουν πληροφορίες ώστε να διευκρινίζονται απορίες, αλλά και να προάγονται εναλλακτικές ιδέες για την ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών και των εφήβων, επιλέγοντας εποικοδομητικούς τρόπους επίλυσης των προκλήσεων, ενδυναμώνοντας και εξελίσσοντας έτσι, τον γονεϊκό τους ρόλο.