Σπειρομέτριση - Οξυμετρία

Η Σπειρομέτριση - Οξυμετρία πραγματοποιείται στο Ιατρείο μας.

Είναι μια απλή εργαστηριακή εξέταση που σκοπό έχει τον έλεγχο της αναπνευστικής λειτουργίας και των διαταραχών της (πχ μέτρηση αεραγωγιμότητας των βρόγχων σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό αναπνευστικής παθήσεως, διαφορική διάγνωση του βρογχικού άσθματος από άλλες παθήσεις του αναπνευστικού, έλεγχος της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.

Στο ιατρείο χρησιμοποιείται σπειρόμετρο για παιδιά και οι τιμές των μετρήσεων τοποθετούνται ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, το ύψος του εξεταζόμενου παιδιού.