A. ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ


1. 17th Annual meeting of the European Society for Infectious diseases 19-21 May 1999 Hraklio, Greta

Mataki Th, Touloupi E, Panagopoulou P, Kansouzidou A, Tsagaropoulou H: Varicella in the 90’s: Children requiring hospitalization.

2. 37ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο Θεσ/κη 28-30 Μαϊου 1999.

Ματάκη Θ, Παναγοπούλου Π, Τουλούπη Ε, Κανσουζίδου Α, Τσαγκαροπούλου. Η ανεμευλογιά ως Νοσοκομειακό νόσημα στα παιδιά, στη δεκαετία του ’90.

3. ΧVI Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας, Αθήνα, 21-25 Νοεμβρίου

Ρούτσιας, Ε. Τουλούπη, Μ. Σακαρέλλου – Δαϊτσιώτου, Ε. Ντότσικα, Κ. Σακαρέλλος, Χ. Μουτσόπουλος, Α. Τζιούφας: Αντιιδιοτυπικά αντισώματα αποκρύπτουν μέρος των αντί-La/SSB αυτοαντισωμάτων σε ασθενείς με ρευματικές αυτοάνοσες παθήσεις, τα οποία αποκαλύπτονται έπειτα από κατεργασία με συμπληρωματικό πεπτίδιο ως προς τον κύριο αντιγονικό επίτοπο του La/SSB (Ab No 1). Ελληνική Ρευματολογία, 11(S3):3, 2000

4. ΧVI Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας, Αθήνα, 21-25 Νοεμβρίου

Ε. Τουλούπη, Ι.Ρούτσιας Μ. Σακαρέλλου – Δαϊτσιώτου, Ε. Ντότσικα, Κ. Σακαρέλλος, Χ. Μουτσόπουλος, Α. Τζιούφας: Αποκάλυψη ενός κοινού ιδιότυπου στα αντί-La/SSB αντισώματα ασθενών με αυτοάνοσες ρευματικές παθήσεις με τη βοήθεια συμπληρωματικών πεπτιδίων στους Β-λεμφοκυτταρικούς επιτόπους της La/SSB (Ab No2). Ελληνική ρευματολογία, 11(S3):3, 2000.


5. 6th European Peptide Symposium, Montpellier, France, September 10-15

Dimitrios Krikorian, Panagiotis Tzagozis, Eleni Dotsika, Ioannis Routsias, Eugenia Touloupi, Vasilios Tsikari, Constantinos Sakarello, Athanassios G. Tzioufas, Haralampos M. Moutsopoulos, Maria Sakarellos – Daitsiotis: Adjuvant – conjugated sequential oligopeptide carries (SOCn) for vaccine applications. (Ab No P-43). Peptides 2000: Procceding of the 26th EPS (J. Martinez Editor), Ab432.

6. 6th European Peptide Symposium, Montpellier, France, September 10-15

Avrilia Moulia, Eleni Dotsika, Panagiotis Tsagozis, Ioannis Routsias, Eugenia Touloupi, Vassilios Tsikaris, Constantinos Sakarellos, Athanassios G. Tzioufas, Haralampos M. Moutsopoulos, Maria Sakarellos-Daitsiotis: Complementary peptides to B and T-cell epitopes of the La/SSB autoantigen for immunoregulation in Sjogren’s syndrome (pSS). Peptides 2000: Procceding of the 26th EPS (J. Martinez Editor), Ab424.


7. 2ο Ελληνικό Forum Βιοδραστικών πεπτιδίων, Πάτρα, 14-15 Απριλίου

Αυρηλία Μούλια, Ελένη Ντότσικα, Παναγιώτης Τσαγκόζης, Ιωάννης Ρούτσιας, Ευγενία Τουλούπη, Βασίλειος Τσίκαρης, Κωνσταντίνος Σακαρέλλος, Αθανάσιος Γ. Τζιούφας, Χαράλαμπος Μ. Μουτσόπουλος, Μαρία Σακαρέλλου – Δαϊτσιώτου: Συμπληρωματικά πεπτίδια των Β και Τ- επιτόπων του αυτοαντιγόνου La/SSB στην ανοσορρύθμιση του συνδρόμου Sjogren (pSS) (Ab No P-43).


8. 2ο Ελληνικό Forum Βιοδραστικών πεπτιδίων, Πάτρα, 14-15 Απριλίου

Δημήτριος Κρικοριάν, Ελένη Ντότσικα, Παναγιώτης Τσαγκόζης, Ιωάννης Ρούτσιας, Ευγενία Τουλούπη, Βασίλειος Τσίκαρης, Κωνσταντίνος Σακαρέλλος, Αθανάσιος Γ. Τζιούφας, Χαράλαμπος Μ. Μουτσόπουλος, Μαρία Σακαρέλλου – Δαϊτσιώτου: Επαναλαμβανόμενοι ολιγοπεπτιδικοί φορείς (SOCn) με ανοσοενυσχυτική δράση για ανάπτυξη εμβολίων. (Ab No P-44).

9. 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, Αθήνα 31 Οκτωβρίου – 3 Νοεμβρίου 2001

Ι. Ρούτσιας, Ε. Τουλούπη, Μ. Σακαρέλλου – Δαϊτσιώτου, Ε. Ντότσικα, Κ. Σακαρέλλος, Χ. Μουτσόπουλος, Α. Τζιούφας: Αποκάλυψη της αντι – La/SSB απόκρισης, σε ασθενείς με αυτοάνοσες ρευματικές παθήσεις, έπειτα από ειδική δέσμευση των αντιιδιοτυπικών αντισωμάτων με αντινοηματικά συμπληρωματικά πεπτίδια των κύριων αντιγονικών καθοριστικών του La/SSB (Ab No 1). (Η εργασία αυτή βραβεύτηκε από την Ελληνική Ανοσολογική Εταρεία).


10. 7th International Symposium in Solid Phase Peptide Synthesis and Combinatorial Chemical Libraries, Southampton, England, 18-22 September 2001.

JG Routsias, E. Touloupi, H. Dotsika, A. Moulia, V. Tsikaris, C. Sakarellos, M. Sakarellos-Daitsiotis, HM Moutsopoulos and AG Tzioufas: Unmasking the anti-La/SSB response by specific blocking of anti-idiotypic antibodies with antisense-complementary peptides to La/SSB major antigenic determinants.


11. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Σκιάθος, 25-28 Μαϊου 2001.

Ντότσικα Ε, Ε. Καραγκούνη, Μ. Παπαματθαίου, Χ. Λίαππα, Ι. Ρούτσιας, Ε. Τουλούπη, Α. Τζιούφας, Χ. Μουτσόπουλος, Κ. Σακαρέλλος και Μ. Σακαρέλλου-Δαϊτσιώτου: Ανοσοαπόκριση ποντικών σε πεπτίδια της La/SSB πρωτεΐνης. Συγκριτική μελέτη του επιτόπου 289-308 και του συμπληρωματικού του. Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 109.

12. 6th International Lupus Conference, Barcelona, Spain, March 24-28 2001.

JG Routsias, E. Touloupi, A. Moulia, M. Sakarellos – Daitsiotis, H. Dotsika, C. Sakarellos, HM Moutsopoulos and AG Tzioufas: Anti-idiotypic response targets a common idiotype on anti-La/SSB autoantibodies in patients with Sjogren’s Syndrome and System Lupus Erythematosus. (Ab No29). Lupus, 10(S1):53,2000


13. 21st European Workshop for Rheumatology Research, Vienna, Austria, March 1-4 2001.

JG Routsias, E. Touloupi, A. Moulia, M. Sakarellos – Daitsiotis, H. Dotsika, C. Sakarellos, HM Moutsopoulos and AG Tzioufas: Study of the anti-idiotypic response to anti-La/SSB autoantibodies using complementary peptides to B-and T-cell epitopes of La/SSB (Ab No P-71). Arthritis Research, 3(2):A25, 2001. (Η εργασία αυτή βραβεύτηκε με το βραβείο «Young investigator award» για την καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση).

14. 41st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology. 25-28 Sept. 2002, Madrid, Spain.

E. Touloupi, I. Thimelli, M. Lariou, M. Maurikou, A. Margetakis, L. Stamoyiannou: Final height of patients treatment for isolated GH-deficiency. Hormone Research 58/52/02.


15. 27th Peptide Symposium, Sorrento, Italy, August 31-September 2002.

M. Sakarellos – Daitsiotis, J.G. Routsia, E. Touloupi, H. Dotsika, M. Papamattheou, V. Tsikaris, C. Sakarellos, H.M. Moutsopoulos and A.G. Tzioufas:Specific Blocking of anti-idiotypic antibodies for unmasking the anti-La/SSB response in Sjogren’s Syndrome patients.


16. 12th Balcan congress of Endocrinology and 30rd Panhellinic Congress of Endocrinology and Metabolism 21 – 25 May 2003 Thessaloniki – Greece.

B Marias, E. Touloupi, I. Thimelli, K. Maragiannis, L. Stamogiannou.
Assessment Of Hemoglobin levels in children with idiopathic Growth Hormone deficiency


17. 42nd annual meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology 18-21 Sept. 2003, Ljubljana, Slovenia.

E. Touloupi, B. Marias, I. Polychroni, L. Stamogiannou: Increase in Ηaemoglobulin levels in Growth-Hormone treated children.


18. EULAR 2003 Lisbon, Postugal 18-21 June 2003.

E. Touloupi, J.G. Routsias, C. Sakarellos, M. Sakarellos-Daitsiotis, H.M. Moutsopoulos, A.G. Tzioufas: study of the B-cell epitopes of La/SSB autoantigen and their complementary epitopes in sequential sera from patients with systemic Lupus Erythematous and Sjogren’s Syndrome.


19. EULAR 2003, Lisbon, Porugal 18-21 June 2003.

J.G. Routsias, E. Touloupi, C. Sakarellos, M. Sakarellos – Daitsiotis, H.M. Moutsopoulos, A.G. Tzioufas: Cross recognition between histones and La/SSB is resposible for anti-dsDNA reactivity observed in sera of a subgroup of SLE patients.

20. 41ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. Ρόδος 13-15 Ιουνίου 2003.

Αποτελεσματικότητα μειωμένων δόσεων κορτικοειδών στην αντιμετώπιση της οξείας λαρυγγίτιδας μέσης βαρύτητας.
Δελής Δ, Στενού Α, Γουρλιώτη Γ, Τουλούπη Ε, Πατεράκη Ε, Παπανδρέου Κ, Καρλή Ν, Τόγκα Σ, Σταμογιάννου Λ.
Α Παιδιατρική Κλινική Νοσοκομείου Παίδων « Π και Α Κυριακού»

21. 41ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. Ρόδος 13-15 Ιουνίου 2003.

Μεταβολές στην θυρεοειδική λειτουργία κατά την διάρκεια θεραπείας με rhGH σε παιδιά με ιδιοπαθή ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης.
Μαριάς Β, Πολυχρόνη Ι, Φωτεινού Α, Τουλούπη Ε, Θυμέλη Ι, Σταμογιάννου Λ. Α Παιδιατρική Κλινική και Ορμονολογικό εργαστήριο Νοσοκομείου Παίδων « Π και Α Κυριακού»

22. 42ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. Κρήτη 28-30 Μαιου 2004.

Εκτίμηση των επιπέδων αιμοσφαιρίνης σε παιδιά με ιδιοπαθή ανεπάρκεια της αυξητικής ορμόνης
Μαριάς Β, Πολυχρόνη Ι, Τουλούπη Ε, Σταμογιάννου Λ.

23. 44ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. Ρόδος 9-11 Ιουνίου 2006.

Παιδιά με κοντό ανάστημα και η ψυχοκοινωνική τους εξέλιξη
Παπαδόπουλος Γ, Στενού Α, Τσούσης Δ, Τουλούπη Ε, Καρλή Ν, Λιακοπούλου Μ, Σταμογιάννου Λ.
Α Παιδιατρική Κλινική Νοσοκομείου Παίδων « Π και Α Κυριακού»
Παιδιατρική Κλινική Νοσοκομείου Καλαμάτας
Παιδοψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών.

Β. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

XVI Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας 21-25 Νοεμβρίου 2000, Αθήνα.

1. Αποκάλυψη ενός κοινού ιδιοτύπου στα anti-La/SSB αντισώματα ασθενών με αυτοάνοσες ρευματικές παθήσεις με τη βοήθεια συμπληρωματικών πεπτιδίων στους Β-λεμφοκυτταρικούς επιτόπους της La/SSB.

2. Αντιϊδιοτυπικά αντισώματα, αποκρύπτουν μέρος των Αντι-La/SSB αυτοαντισωμάτων σε ασθενείς με αυτοάνοσες ρευματικές παθήσεις, τα οποία αποκαλύπτονται έπειτα από κατεργασία με συμπληρωματικό πεπτίδιο ως προς τον κύριο αντιγονικό επίτοπο του La/SSB.

Γ . ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  1. Βραβείο Ελληνικής Ανοσολογικής Εταιρείας 2001. (5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας).
  2. Βραβείο «Young investigator award» για την καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση 2001. (21st European Workshop for Rheumatology Research).