Σε Ελληνικά Ιατρικά Περιοδικά:

– Α. Ανδρέου, Ε. Τουλούπη, Μ. Χαλάτζογλου: «Παροδικός συγγενής υποπαραθυρεοειδισμός σε νεογνό». ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ, 62(1):68-70, 1999

Σε ξένα Ιατρικά Περιοδικά:

– J.G. Routsias, E. Touloupi, E. Dotskika, A. Moulia, V. Tsikaris, C. Sakarellos, M. Sakarellos – Doutsiotis, H.M. Moutsopoulos, A.G. Tzioufas. Unmasking the anti-La/SSB Response in Sera from patients with Sjogren’s Syndrome by specific blocking of anti-idiotypic antibodies to La/SSB antigenic determinants
Molecular Medicine 8(6): 293-305, 2002.

– J.G. Routsias, E. Touloupi, E. Dotskika, A. Moulia, V. Tsikaris, C. Sakarellos, . M Sakarellos – Doutsiotis, H.M. Moutsopoulos, A.G. Tzioufas. Idiotype-Antiidiotype Circuit in non autoimmune mice after immunization with the epitope and complementary epitope 289-308a.a. of La/SSB : implications for the
maintemamce and perpetuation of the anti-La/SSB response
. Journal of Autoimmunity (10/10/00, submitted)

– Cross-reactivity between histones and La/SSB may account for anti DNA reactivity in SLE patients
E.Touloupi, J.G.Routsias, A.G.Tzioufas Clinical and Experimental Immunology 2005, 142(1):172-9